Роздріб 8 для України

6690 грн.

Програмний продукт «Роздріб 8 для України» включає технологічну платформу «Підприємство 8» і конфігурацію (прикладне рішення) «Роздріб 8 для України». Правила ведення обліку налаштовано саме в конфігурації.

Призначений для автоматизації бізнес-процесів роздрібних торгових точок (магазинів), як самостійних, так і тих, що входять в розподілену роздрібну мережу. Програма дозволяє автоматизувати облік товарних запасів на складах магазинів та облік грошових коштів в касах магазинів, а також може використовуватися в якості касової програми.

Найчастіше прикладне рішення «Роздріб 8 для України» використовують спільно з іншими програмами сімейства Підприємство 8 для комплексного вирішення завдань. Особливості інтеграції описані окремо для кожної з редакцій.

Програмний продукт «Роздріб 8 для України» автоматизує наступні операції: реєстрацію операцій з товарами в розрізі товарних груп, магазинів, складів, власних організацій і дозволяє отримувати аналітичну інформацію про рух товарів з необхідним користувачу ступенем деталізації.

Облік руху товарів

«Роздріб 8 для України» підтримує облік таких операцій з товарами:

 • замовлення постачальнику
 • замовлення на переміщення
 • надходження від постачальника
 • реалізація в роздріб і дрібним оптом
 • переміщення товарів між магазинами
 • переміщення між складами одного магазину
 • інвентаризація
 • оприбуткування
 • списання
 • передача між організаціями

Документи надходження і реалізації можуть оформлятися з використанням ордерної схеми відповідно до налаштувань магазину. Переміщення між магазинами завжди виконуються за ордерною схемою, щоб забезпечити правильні товарні залишки по кожному з магазинів. Переміщення між складами одного магазину виконується за допомогою окремого документа «Ордер на переміщення»

Реалізовано автоматичний розподіл товарів, що надійшли в магазин на основі попередньо виконаних налаштувань.

Облік торгових операцій в «Роздріб 8 для України» ведеться тільки в національній валюті.

Для організацій можуть використовуватися різні системи оподаткування: неплатник податків, податок на прибуток і ПДВ, єдиний податок, єдиний податок та ПДВ.

Аналіз продажів і замовлення постачальнику

Аналітичні звіти для аналізу продажів можуть формуватися з розворотом по зазначених користувачем аналітичних розрізах. Складський облік товарних залишків ведеться як в розрізі товарних позицій, так і в розрізі характеристик товарів. На основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині користувач може створити замовлення постачальнику, спланувати дату надходження товарів і оплату поставки.

Контроль поставок на замовлення постачальнику

Надходження товарів у програмі «Роздріб 8 для України» оформляється вручну на основі накладної постачальника або на підставі замовлення постачальнику. В останньому випадку користувачеві надається звіт по ретельності постачальника, в якому для кожного постачальника виводиться інформація про розбіжності при поставці товарів або несвоєчасність надходження товарів.

Призначення роздрібних цін

У програмі «Роздріб 8 для України» підтримуються різні способи управління роздрібними цінами в торговельній мережі. Центральний офіс мережі може встановлювати роздрібні ціни для всієї мережі в цілому, для груп магазинів або кожного магазину окремо. На окремі групи номенклатури роздрібні ціни можуть також призначатися менеджером магазину.

При введенні інформації про надходження товарів, користувач може контролювати зміну ціни закупівлі товарів і приймати рішення про призначення нової роздрібної ціни. Система надає зручний сервіс розрахунку ціни з урахуванням величини змін цін закупівлі.

Реалізовано відкладене застосування роздрібної ціни, при якому можна застосувати призначені в офісі нові ціни для всієї або частини номенклатури в будь-який технологічно обумовлений момент часу.

Цінники і етикетки можна формувати і друкувати як з документа ціноутворення, так і спеціальною обробкою.

Продаж в роздріб

Прикладне рішення, надає користувачеві покращений функціональний і зручний інтерфейс робочого місця касира (РМК) для оформлення роздрібних продажів. Інтерфейс РМК адаптований для використання на дисплеях невеликого розміру і для роботи з програмованої клавіатурою. Інтерфейс РМК дозволяє налаштувати тільки потрібні касиру операції і обмежити його можливості. Конфігурація дозволяє касирові реєструвати продаж товарів на різні організації та друкувати чеки на реєстраторі роздрібних операцій.

Підтримується облік різних видів оплати: оплата готівкою, платіжною карткою, банківськими кредитами і подарунковими сертифікатами. Система дозволяє враховувати кошти, внесені в касу ККМ для розміну, і часткову виїмку коштів з каси ККМ. Підтримується інкасування грошових коштів в банк з операційної каси магазину.

Управління знижками

«Роздріб 8 для України» надає широкі можливості управління знижками з установкою роздрібної ціни в залежності від різних умов і ситуацій:

 • кількості товарів в чеку
 • суми чека
 • часу покупки
 • виду дисконтної карти покупця
 • особистих даних покупця
 • відсотка від суми товарного рядку
 • подарунка при купівлі набору товарів («купи-отримай»)

Умови надання знижки винесені в окремий довідник. Це дозволяє надавати знижку при одночасному виконанні декількох різнорідних умов. Підтримуються накопичувальні порогові схеми, як з заміною, так і без заміни дисконтних карт покупця при перетині порогу, облік подарункових сертифікатів. Знижки розраховуються автоматично або по команді користувача.

Реєстрація руху товарів в розрізі аналітик господарської операції

«Роздріб 8 для України» дозволяє проводити аналіз будь-яких складських операцій. Реєстрація повернень від покупців і повернень постачальникам, списання товарів можуть проводитися із зазначенням причин оформлюваних операцій. Звіт за господарськими операціями надає користувачеві детальну інформацію про розміри і причини втрат при торгових операціях.

Управління персоналом магазину

У програмі «Роздріб 8 для України» підтримується планування і реєстрація фактичного робочого часу співробітників магазину, а також оформлення продажів із зазначенням продавця, що обслужив покупця. Це дозволяє контролювати працівників і застосовувати прозору систему мотивації продавців.

Аналіз діяльності підприємства

У програмі формується понад 80 видів аналітичних звітів з різним рівнем групування і детальними розшифровками за всіма видами операцій. Представлені абсолютні значення показників за період, середні значення, динаміка показників з плином часу і відносні показники ефективності торгових операцій. Особливу увагу приділено аналізу продажів, як в розрізі товарних груп, так і груп покупців, оцінці ефективності застосовуваних знижок, розпродажів.

Робота з торговим обладнанням

«Роздріб 8 для України» надає можливість:

 • працювати з торговим обладнанням, такими як реєстратори розрахункових операцій, дисплеї покупців, зчитувачі магнітних карт, сканери штрих-кодів, термінали збору даних, принтери штрих-кодів і ваги з можливістю друку етикеток
 • формувати всі необхідні відповідно до українського законодавства звіти по касовій зміні
 • легко налаштовувати шаблони для друку чеків на підключених стрічкових принтерах
 • приймати оплату за банківськими платіжними картками за допомогою еквайрингового терміналу
Обмін даними між розподіленими інформаційними базами

Реалізовано обмін даними між інформаційними базами на двох рівнях: по магазинах і по робочих місцях (РІБ):

 • РІБ по магазинах дозволяє встановити надійний обмін даними між магазинами
 • РІБ по робочих місцях надає користувачеві оптимізований за обсягом даних обмін між сервером магазина і касовою лінійкою

Віддалене адміністрування дозволяє централізовано створювати і змінювати список користувачів, обмежуючи, при необхідності, передачу відомостей в магазини.

Обмін даними з «Управління торгівлею для України», редакція 3.1

У конфігурації «Роздріб для України», редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією «Управління торгівлею для України», редакція 3.1 на рівні документів та довідкової інформації.

При спільному використанні, конфігурація «Управління торгівлею для України» виступає в ролі керуючої системи, яка поставляє в конфігурацію «Роздріб для України» нормативно-довідкову інформацію. Конфігурація «Роздріб для України» забезпечує оперативний облік операцій в магазинах торговельної мережі. З конфігурації «Роздріб для України» переносяться документи руху товарів і грошових коштів і інформація, яка уточнює довідкові дані.

Магазини можуть взаємодіяти з центральним офісом безпосередньо або через центральний вузол, який об'єднує декілька магазинів. Об'єднання магазинів в центральний вузол дозволяє контролювати залишки в магазинах, що входять до складу центрального вузла, і оперативно переміщати товари між магазинами. При взаємодії магазину і центрального офісу всі дані по магазину узагальнюються. Тобто в кожному магазині в центральному офісі реєструється узагальнена інформація про всі торгові операції, які проводилися в магазині: прийом товарів, продаж товарів оптом і в роздріб, передача товарів в інший магазин, результати проведеної інвентаризації на складах магазину тощо. Роздрібні продажі згортаються в Звіти про роздрібні продажі з точністю до Каси ККМ і передаються в «Управління торгівлею для України».

Обмін даними з конфігурацією «Бухгалтерія 8 для України», редакція 2.0

У конфігурації «Роздріб для України», редакція 2.0 підтримується двосторонній обмін даними з конфігурацією «Бухгалтерія 8 для України», редакція 2.0 на рівні документів та довідкової інформації.

Робота в режимі тонкого клієнта і веб-клієнта

Конфігурація «Роздріб для України», редакція 2.0 переведена на платформу Підприємство 8.3 і може використовуватися в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта на всіх робочих місцях.

Програма «Роздріб 8 для України» автоматизує наступні операції:

 • прихід товарів від контрагента на склади магазину, зокрема в двофазному (ордерному) режимі
 • реалізація товарів і послуг контрагентові, зокрема в двофазному (ордерному) режимі
 • переміщення товарів між магазинами, внутрішніми складами магазинів, магазинами і складами торгового підприємства, зокрема в двофазному (ордерному) режимі
 • торгівля комплектами товарів, створеними як у момент продажу товару, так і з підготовкою комплекту (операція «комплектація»)
 • повернення товарів від покупців
 • оприбуткування, інвентаризація та списання товарів
 • оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів безпосередньо в магазинах
 • переміщення грошових коштів між магазинами, внутрішніми касами магазинів, магазинами і касами торгового підприємства
 • оформлення чеків продажу, формування після закінчення зміни зведеного звіту по контрольно-касовій машині з урахуванням повернутих товарів в зміну
 • робота з еквайринговими системами, облік оплати товарів по платіжних картах, облік договорів еквайрингу й умови повернення / неповернення торгівельної знижки еквайрером при поверненні товарів; оплата товарів кредитами
 • використання процентних знижок за дисконтними картками (серед іншого і накопичувальних знижок), знижок з поділом по магазинах, знижок контрагентам, знижок на суму чека, знижок за часом дії, по кількості товару, по виду оплати

«Роздріб 8 для України» підтримує роботу наступного торгового обладнання:

 • фіскальні реєстратори (РРО)
 • термінали збору даних
 • сканери штрих-кодів
 • вагове обладнання
 • дисплеї покупця
 • платіжні термінали
 • зчитувачі магнітних карт

Облік торгових операцій в «Роздріб 8 для України» ведеться тільки в національній валюті.

Розподілені інформаційні бази і обмін з керуючою системою

«Роздріб 8 для України» підтримує роботу в режимі розподілених інформаційних баз (РІБ) з чітким поділом документообігу по магазинах, де в головному вузлі РІБ консолідується інформація щодо всіх магазинах мережі. Передбачені механізми автоматичного ініціювання обміну.

Поряд з роботою в режимі РІБ, програма «Роздріб 8 для України» може автоматично обмінюватися інформацією з керуючою інформаційною системою (back-office) в дуплексному режимі. У якості керуючої системи для програми «Роздріб 8 для України» можуть використовуватися конфігурації «Управління торгівлею для України» редакції 2.3 або «Управління торговим підприємством для України». У керуючій системі можна створити необмежену кількість вузлів «Роздріб 8 для України», які, в свою чергу, можуть бути головними вузлами розподіленої інформаційної бази.

Адміністрування користувачів

Передбачені механізми адміністрування користувачів інформаційної бази віддалених вузлів РІБ з головного вузла «Роздріб 8 для України». Наприклад, в головному вузлі РІБ адміністратор системи може створити (редагувати, призначати ролі, інтерфейси, скидати пароль) користувача інформаційної бази віддаленого вузла, а також мати доступ до актуальної інформації про налаштування користувачів інформаційної бази, зроблених в режимі «Конфігуратор» (або в режимі «Підприємство») безпосередньо у вузлах РІБ.

Багатофірмовий облік

У програмі «Роздріб 8 для України» поряд з багатомагазинним обліком реалізований багатофірмовий облік, де кожен склад (торговий зал) може бути віднесений до певної організації. При цьому можуть використовуватися різні системи оподаткування: загальна система оподаткування, спрощена система оподаткування.

Робота за ордерним схемою

«Роздріб 8 для України» підтримує ордерні схеми переміщення, реалізації та надходження товарів на склади магазину. Ордерна схема являє собою переміщення в буферний список товарів, необхідних до прийняття або відвантаження зі складу, фактична ж операція з товарним залишком на складі проводиться видатковими або прибутковим ордером. У програмі передбачені механізми для оперативного контролю надійшовших і відвантажених товарів у разі роботи за ордерною схемою.

Особливості обліку товарів і установки цін

У програмі «Роздріб 8 для України» з метою спрощення не ведеться облік за характеристиками і серіями номенклатури. У разі необхідності даний облік пропонується вести в керуючої системі - в конфігурації «Управління торгівлею для України». При цьому забезпечується коректна робота обміну даними між програмами.

У програмі «Роздріб 8 для України» реалізована можливість контролю установки цін на товари для кожного магазину окремо, що забезпечує відповідність цін в інформаційній базі цінників в торгових залах магазинів. Передбачена можливість роботи з типами цін номенклатури, які в разі використання керуючої системи можуть виступати в ролі рекомендованих цін для роздрібної торгівлі. Ці ціни можуть бути скориговані для роздрібного продажу в залежності від географічного положення роздрібної точки (наприклад, в разі присутності аналогічних товарів за нижчими цінами в конкуруючих організаціях, що знаходяться в безпосередній близькості до магазину). Також реалізовані механізми створення макетів цінників і етикеток та їх друку з будь-яких видів «товарних» документів.

Аналіз торгової діяльності

У програмі передбачені різні звіти, які дозволяють проаналізувати діяльність магазину: провести вартісну оцінку товарів в роздрібних цінах, провести аналіз продажів і повернень товарів, визначити, в який час і який товар краще продається в різних магазинах, а також торгових залах одного магазину (статистика чеків ККМ). Програма надає можливість на основі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині спланувати закупівлі товарів і автоматично сформувати внутрішні замовлення товарів для передачі їх в керуючу систему (конфігурації «Управління торгівлею для України» редакції 2.3 або «Управління торговим підприємством для України»).